Doç. Dr. Oylum Korkut Altuna

Doç. Dr. Oylum Korkut Altunaİstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Oylum Korkut Altuna, 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden MBA derecesini aldıktan sonra, 2010 yılında Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı üzerine doktorasını tamamlayan Altuna, İstanbul Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev almaktadır.

Doç. Dr. Oylum Korkut Altuna’nın verdiği dersler arasında Pazarlama Yönetimi, İletişim Becerileri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pazarlama Araştırmaları, Hizmet Pazarlaması, Dağıtım Kanalları ve Perakende Yönetimi , Tüketici Davranışı ve Pazar Analizi dersleri yer almaktadır.
Yayınlar

Arslan, F.M. ve Oylum Korkut Altuna, “The Effect of Brand Extensions on Product Brand Image”, Journal of Product and Brand Management, Vol. 19, Issue: 3, Summer/Fall, 2010, s. 170-180 (Emerald tarafından verilen Literati Network Awards for Excellence 2011’de “Highly Commended Award” (Literati Ağı 2011 Mükemmeliyet Özel Ödülü) kazanmıştır.)  http://dx.doi.org/10.1108/10610421011046157 
Altuna, O.K. ve Faruk Anıl Konuk, “Understanding Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising and Its Impact on Consumers’ Behavioral Intentions: A Cross-Market Comparison Of United States and Turkish Consumers”, International Journal of Mobile Marketing, Vol.4, No.2, Winter 2009, s.43-51.  
Konuk, F.A. ve Oylum Korkut Altuna, “Brand Positioning Through Multi-Dimensional Scaling: A Study in The Turkish Shampoo Market”, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies”, Vol.3., No.2, ISSN: 1309-8063. 
Arslan, F.M. ve Oylum Korkut Altuna, “Which Category to Extend to - Product or Service?  The Effect of Alternate Extensions of Service Brands on Brand Evaluations”, Journal of Brand Management, February-March 2012, Vol.19, No:5, s.359-456. doi:10.1057/bm.2011.45 
Altuna, Oylum Korkut, Özge Sığırcı ve F. Müge Arslan (2013). “Segmenting Women Fashion Magazine Readers Based on Reasons of Buying, Fashion Involvement and Age: A Study in the Turkish Market”, Journal of Global Fashion Marketing, Vol:4, Issue:3, pp.175-192. (doi: 10.1080/20932685.2013.790708). 
Altuna, O.K. et al. (2016). “Development of A Scale on e-Consumers’ Attitudes Towards Ethically Questionable Online Behaviors”, Boğaziçi Journal, Vol.30, Issue: 1, pp.99-134. (doi: 10.21773/boun.30.1.5)  
Aysuna, C.; Oylum Korkut Altuna and A.E. Gegez, “Sexual Harassment Between Customers and Salespeople: Customer is the Victim”, 15th Recent Advances in Retailing and Services Science Conference, Zagreb, Croatia, July 14-17, 2008 (Kongre CD’sinde tam metin olarak yer almıştır).  
Arslan, F. M., A. Ercan Gegez ve Oylum Korkut Altuna, “Exploring the Concept of Retailer Equity: A Shopping District Perspective”, 17th Recent Advances in Retailing and Services Science Conference, Istanbul, Turkey, July 2-5, 2010 (Kongre CD’sinde tam metin olarak yer almıştır). 
Arslan, F. M., F. Anıl Konuk, Oylum Korkut Altuna, “Online versus Offline Brand Personality: Implications for Brick-and-Click Brands”, 17th Recent Advances in Retailing and Services Science Conference Istanbul, Turkey, July 2-5, 2010 (Kongre CD’sinde tam metin olarak yer almıştır). 
Konuk, F.A. ve Oylum Korkut Altuna. “Brand Positioning Through Multidimensional Scaling: A Study in The Turkish Shampoo Market”, 4th International Conference on Social Sciences, Izmir, Turkey, October 7-8, 2011 (Kongre CD’sinde tam metin olarak yer almıştır ve daha sonra A.3’te belirtilen eser olarak uluslararası dergide basılmıştır). 
Dalgıç, Tevfik, Gegez, A. Ercan; Arslan, F. Muge; Altuna Oylum Korkut (2011); “A Hybrid Framework for Understanding and Avoiding International Business Blunders in the Global Culture”, Turkey Consortium for International Marketing Research (CIMaR) 19th Annual Meeting Program Marketing Issues in Global Supply Networks: Theoretical and Empirical Directions for Future Research April 6 – 9, 2011 InterContinental Buckhead Hotel Atlanta, Georgia. 
Altuna, Oylum Korkut (2014). “The Impact of Brand Personality on Brand Experience: A Comparison Between The Perceptions of Facebook, Twitter and Instagram Users”, International Interdisciplinary Business – Economics Advancement Conference (IIBA) Proceedings, 16 – 19 July, 2014, Istanbul, Turkey. Kitaplar ve Kitap Bölümleri

Altuna, Oylum Korkut ve Aysuna, Ceyda “Müşteri Deneyimleri Yönetimi – Deneyimsel Pazarlama”, Benim Maaşımı Kim Ödüyor? MÜŞTERİ, Editör: Prof. Dr. Sahavet Gürdal, 2009, Yaprak Dağıtım, İstanbul.  
Altuna, Oylum Korkut “Alışveriş Merkezleri: AVM’LER Nasıl Farklı Konumlandırılır?”, Beta BasımYayım Dağıtım A.Ş., Mayıs 2012.  
Altuna, Oylum Korkut “Duyusal Markalama”, Masamızda Marka Sohbetleri, Editör: Prof. Dr. F. Müge Arslan, 2015, Beta Yayınları, İstanbul.   

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Altuna, O. K., “Uluslararası Marka Stratejileri Formülasyonu: Standardizasyon – Uyarlama Yaklaşımları” İstanbul Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi Dergisi, Sayı 37, Ekim 2007, s.159-171. 
Aysuna, C. ve Oylum Korkut Altuna, “Türkiye ve KKTC Tüketicilerinin Demografik Özellikler Açısından Etnosentrizm Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik Bir Karşılaştırma”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi, Sayı:29, Cilt:8, s. 147-157 (Ocak, 2008). 
Altuna, O. K. ve Ceyda Aysuna, “Tüketicilerin Kitap Satın Alma Sürecinde Rol Oynayan Unsurlar ve Bu Unsurların Tüketicilerin Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi: İstanbul İlinde Bir Pilot Çalışma, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi, Sayı:31, Cilt:8, s. 209 - 219 (Ocak, 2009). 
Altuna, O.K. ve Arslan, F.M., “Popüler Türk Dizilerindeki Başrol Erkek Oyuncularının Marka Denkliği Boyutlarının Karşılaştırılması ve Tüketicinin Satın Alma Niyetine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sayı:36, Cilt: 1, s.187-215 (Kasım, 2014). 
Altuna, O.K.; Arslan, F.M.; Sığırcı, Ö. ve Gegez, A.E., “Exploring Online Consumer Ethics: Do Consumer Perceptions of E-Ethics Change According to CAD Personalities?”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı:50, Mart 2014, s.73-97. 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Bildiriler:


E.1. Altuna, O.K. ; Ceyda Aysuna; Sahavet Gürdal ve Canan Savran,”Girişimciliğin Doğası Hangi Sıfatsal Özellikleri Kapsar?”, Kültür Üniversitesi 5. Kobi’ler ve Verimlilik Kongresi, 25 – 26 Kasım 2009, İstanbul.