Doç. Dr. Volkan Ekin

Doç. Dr. Volkan Ekin1999 Yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, İletişim Sanatları (Reklamcılık ve Halkla İlişkiler) Bölümü’nden mezun olmuştur. 2001’de IAA (Uluslararası Reklamcılar Derneği) tarafından verilen “Diploma in Marketing Communication” (Uluslararası Pazarlama İletişimi Diploması)’nı almaya hak kazanmıştır. 2003’te Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı İletişim Fakültesi, Reklamcılık ve Tanıtım Bölümü’nde, “Siyasal Liderlik ve Aday İmajı” konulu yüksek lisans tezini sunmuştur. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi, Genel Gazetecilik Bölümü, Doktora Programı’na kaydolmuş ve 2010 yılında, “Tüketim Toplumu, Hedonizm ve Araç Olarak Yazılı Basın” konulu tezi ile Doktor unvanını almıştır.

Yerli ve yabancı şirketlerde; “Halkla İlişkiler Müdürlüğü”, “Pazarlama Departmanı Yöneticiliği” ve “Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü” görevlerinde bulunan EKİN; aynı zamanda çeşitli sektörlerde “iletişim danışmanlığı” hizmetleri de vermiştir.

MEB’e bağlı, sertifika programı sunan okullarda, pazarlama iletişimi alanında eğitmenlik tecrübesi bulunan EKİN, 2006 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü’nde başladığı akademik kariyerine, lisans ve lisansüstü programlarda verdiği dersler, danışmanlıklar ve idari görevler ile aynı kurum çatısı altında Eylül 2016 tarihine kadar Doçent olarak devam etmiştir.

10 Eylül 2015 tarih ve 22798904-204-04 9735 sayılı karar ile “Uygulamalı İletişim Bilim Alanı”nda TC Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçent unvan ve yetkisi verilen EKİN, akademik çalışmalarında, “Bütünleşik Pazarlama İletişimi” ve “Spor Pazarlaması” alanlarında yoğunlaşmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olan EKİN, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yönetici Geliştirme Bölümü (YGM)’nin de eğitmenleri arasında yer almaktadır.

Brandmap dergisi ve Eurasia Diary – AZ. Haber Ajansı’nda köşe yazarı olan EKİN, öncelikli olarak inşaat, eğitim, sağlık, bilişim, spor endüstrisi ve moda tasarımı sektörlerinde proje ve marka danışmanı olarak hizmet vermektedir. EKİN, evli ve bir çocuk babasıdır.