Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan Aygören

 

oguzhan_aygorenOğuzhan Aygören, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde pazarlama alanında yardımcı doçent öğretim üyesidir. Boğaziçi’ne katılmadan önce de İTÜ İşletme mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. Pazarlama Yönetimi, E-ticaret, Girişimcilik, Yeni Ürün Tasarımı, İnovasyon, ve Uluslararası Pazarlama konularında dersler vermektedir. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi’nde müdür yardımcısı ve İnovasyon Merkezinde yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda İnovasyon ve Girişimcilik sertifika programının koordinatörüdür. Startup’ların değer yaratması, büyük şirketlerin yenilikçi ve girişimci olması, marka Yönetimi, tüketici tercih davranışı ve siyasal pazarlama konularında araştırmalar yapmaktadır.

Akademiye katılmadan önce, Procter and Gamble’da inovasyon üzerine çalışmış ve ardından mobil teknolojiler ve e-ticaret üzerine girişimlerde bulunmuştur.

Lisans eğitimini ODTÜ Elektrik Elektronik mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi ve London Business School’dan MBA derecesini, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden de pazarlama alanında doktor ünvanını almıştır. Ayrıca doktora sonrası araştırma için 2014 yılı güz döneminde University of California, Berkeley’de ve 2016 yılı yaz döneminde Stanfor Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak görev yapmıştır.

Halen çeşitli firmalar için pazar araştırmaları, müşteri yönetimi ve inovasyon konularında danışmanlık ve eğitim vermektedir. Endeavor Türkiye’de akademik danışma kurulu üyesi olarak bulunmakta ve Case Campus gibi çeşitli programlara destek vermektedir.