Önemli Tarihler

18 Eylül- 23 Eylül 2017 Güz dönemi ders kayıt haftası

23 Eylül 2017 Marka Okulu Geleneksel Brunch

25 Eylül 2017 Güz Dönemi dersleri başlangıç

02-04 Ekim 2017 Add/Drop (Ders Ekleme ve Bırakma)

7 Kasım 2017 John Deighton Seminer

10 Kasım 2017 Kayır Dondurma başvurusu son gün