Önemli Tarihler

Mülakat : 18 Eylül 2017 Pazartesi

Marka Okulu Brunch : 23 Eylül Cumartesi