Blog

Marka Okulu Günlükleri

İçerik pazarlaması nedir?

Murat Sanlıdilek / Bentego Video Marketing Company İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı Öğrencisi
Giriş

Son zamanlarda pazarlama dünyasında sıkça duyulan “İçerik Kraldır” sözü ilk baş­larda insanlar tarafından pek anla­şılmasa da şuan “İçerik Pazarlama­sı” herkesin az çok aşikâr olduğu bir pazarlama dalı haline

Okumaya Devam Edin

Bir markanın başarısı

Merve Beyazıt / İstnabul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu Pazarlama İletişim Yüksek Lisans Programı Öğrencisi
Marka nedir?

Çağdaş literatürde mar­ka tanımı şu şekilde geç­miştir: “Marka, bir isim, terim,tasarım,sembol ve bir satıcının ürününü veya hizmetini başka satı­cı kişilerin ürün veya hizmetlerinden farklı kılan herhangi bir özelliğidir” (Bennett (1988), Dibb

Okumaya Devam Edin