Doç. Dr. Eser Gegez

Özgeçmiş

esertelci

Pazarlama yönetimi ve tüketici davranışları alanında uzmanlaşmış olan Emine Eser Gegez , 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nden mezun olmuştur. İşletme yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden 2005 yılında almış, aynı yıl yine Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme alanında Pazarlama Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başlamıştır. 2010 yılında “Alışveriş Merkezlerinde Tüketici Davranışları: Faydacıl ve Hazcı Tüketiciler Arasındaki Farklar Üzerine Bir Araştırma” konulu tezle doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi süresince Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.
Şu an İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nde doçent olarak görev yapmakta olan ve bölüm başkanlığı görevini yürüten Emine Eser Gegez akademik ilgi alanları tüketici davranışları, pazar araştırmaları, pazarlama yönetimi ve perakendecilik stratejileridir. Emine Eser Gegez pek çok uluslararası pazarlama konferansına konuşmacı olarak katılmış ve uluslararası bilimsel dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.

 

 

 

YAYINLAR:

Arıkan, E., Kantur, D., Maden, C., ve Telci , E. E. (2014), "Investigating the Mediating Role of Corporate Reputation on the Relationship between Corporate Social Responsibility and Multiple Stakeholder Outcomes,"Quality & Quantity.(SSCI). (yayınlanmaküzerekabuledildi)
Telci, E. E. ve Kantur, D. (2014), "University Reputation: Scale Development and Validation," Boğaziçi Journal, 28(2).
Telci, E. E. (2014), BilişselUyumsuzlukKuramı, M. İ. Yağcıve S. Çabuk (Ed.), Pazarlama Teorileri, ss. 211-223, İstanbul: Mediacat.
Aytan, C. ve Telci, E. E. (2014), "Markaların Sosyal Medya Kullanımının Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkileri," The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(4), 1-15.
Telci, E. E. (2013), "High Shopping Mall Patronage: Is There a Dark Side?,"Quality & Quantity, 47(5), 2517-2528. (SSCI)
Yılmaz, C.,Telci, E. E., Bodur, M.veEker, T. (2011), "Source Characteristics and Advertising Effectiveness: The Role of Processing Involvement and Knowledge," International Journal of Advertising, 30(5), 889-914. (SSCI)
Telci, E. E. (2010), "Consumer Decision-Making Styles and Multi-Channel Retailing: The Missing Links," The Business Review, Cambridge, 14(2), 113-119.
Arıkan, E. ve Telci, E. E. (2014), "Marka Özgünlüğü ve Boyutlarının Müşteri Tutum ve Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri," Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 14 (7), 87-106.

KONFERANS BİLDİRİLERİ:

Arıkan, E. ve Telci, E. E. (2014), "MarkaÖzgünlüğü, MarkaGüveniveMüşteri Satın Alma Davranışı," 19.Ulusal Pazarlama Kongresi, 18-22 Haziran, Gaziantep, Türkiye.
Maden, C., Arıkan, E., Telci, E. E., ve Kantur, D. (2012), "Linking Corporate Social Responsibility to Corporate Reputation: A Study on Understanding Behavioral Consequences," Proceedings of the 8th International Strategic Management Conference, 21-23Haziran, Barselona, İspanya.
Telci, E. E., Maden, C. ve Kantur, D. (2011), "The Theory of Cognitive Dissonance: A Marketing and Management Perspective," Proceedings of the 7th International Strategic Management Conference, 30 Haziran-2 Temmuz, Paris, Fransa.
Telci, E. E. (2009), "Globalization in the Banking Sector: The Case of Turkey," Proceedings of the Management of International Business and Economics Systems 2009 Conference, 18-20Eylül, Florina, Yunanistan.
Kantur, D.ve Telci, E. E. (2009), "Structural Implications of Strategic Choices and Value Creation Activities,"Proceedings of theFifth International Conference on Business, Management, and Economics, 22-24Ekim, İzmir, Türkiye.
Telci, E. E. veKantur, D. (2007), "Brand Image, Customer Loyalty, and Brand Value Creation,"Proceedings of theThird International Conference on Business, Management, and Economics, 13-17Haziran, İzmir, Türkiye.

ULUSLARARASI KONFERANSLAR:

Kantur, D. ve Telci, E. E. (2013), "Conceptualizing University Reputation: An Analysis of Multiple Stakeholder Perceptions," British Academy of Management Conference, 10-12 Eylül, Liverpool, İngiltere.
Telci, E. E. (2011), "Mall Shopping Behavior: An Examination of Differences in Utilitarian versus Hedonic Shoppers'Mall Shopping Experiences,"CIBMP Annual Conference on Innovations in Business and Management, 26-27 Ocak, Londra, İngiltere.
Telci, E. E. (2010), "Mall Shopping Patronage,"LCBR European Marketing Conference, 3-4 Haziran, Münih, Almanya.