Blog

Gerçek zamanlı pazarlama ile tüketiciyi yakalamak

Ekin Burcu Güler \İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu\Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı Öğrencisi

Önemli gün ve etkinlikleri takip eden ve tüketici davranışlarını inceleyen markalar için, gerçek zamanlı pazarlama uygulamaları kısa zamanda hızlı sonuçlar doğuran bir strateji halini almaktadır.

  Günümüzde, markalar ayakta kalmak ve daha geniş kitle­lere ulaşmak adına yoğun pazarlama faaliyetleri sürdürmek­tedir. Web teknolojilerinin gelişimi ile birlikte sosyal medya kanalları doğmuştur. Bu kanallar, web dün­yasında kendilerini güçlü bir şekilde konumlandırarak, markalar için de yeni pazarlama alanlarının kapılarını açmıştır. Dijital ortamlarda müşteri­yi yakalamak ve elde tutmak adına güçlü strateji ve kampanyalar oluş­turan markalar, direkt olarak tüke­ticiye ulaşmayı hedeflemektedir. Bu anlamda da yapılan en güçlü faali­yet, gerçek zamanlı pazarlama faa­liyetleri olarak tanımlanabilir.

Giriş

Gerçek zamanlı pazarlama genel itibari ile tüketiciyi ilgi alanlarına, istek ve zevklerine göre dijitalde yakalamak olarak tanımlanabilir. Markaların sosyal medya hesapları ve bu hesaplar yoluyla tüketicilerin etkileşim haline olması, Google Ad­words kampanyaları ile anahtar keli­me bazlı içeriğin sunulması, e-posta kampanyaları ile müşteriye özel ta­nıtım e-postalarının iletilmesi birer gerçek zamanlı pazarlama stilidir.

Tüketici, önüne hazır sunulan ürün yerine ürünü kendisi seçme potansiyeli göstermektedir. Bu da markaların seçilen marka olma is­teklerini artırmaktadır. Önceden markalar “daha fazla etkileşim daha fazla tüketici algısı yaratır” şeklinde hareket etmektekteydi. Şimdi ise markalar daha güncel etkileşim ve daha etkileyici içerik sunarak, daha fazla tüketici algısı oluşturma şekline dönüşmüştür.

Markalar gerçek zamanlı pazar­lama diyaloglarını dört ana unsura göre şekillendirerek ciddi anlamda fark yaratmaktadır. Bu unsurlar; anı yakalama, güncel refleks geliştirme, müşteri hareketlerini gözlemleme ve etkili içerik üretmektir. İçeriğin et­kinliği, markanın farkındalığını ve farklılığını ortaya koymak için önem taşımaktadır. Gerçek zamanlı pazarla­ma faaliyetlerini oldukça etkin yapan ve bu şekilde dikkatleri üzerine çeken markalardan biri Oreo’dur.

Oreo’nun başarısı

Oreo güncel trendleri ve gelişmeleri takip ederek, gündemdeki konular ile ilgili tüketiciyi yakalayan içerikler üret­mektedir. Marka kimliğini bu trendler ile harmanlayan Oreo, gerçek zamanlı pazarlama stratejisinin başarısının te­melini oluşturmaktadır.

Amerika’da her yıl, Amerikan fut­bolu ligi olan Super Bowl düzenlen­mektedir. Oreo’nun, Super Bowl şam­piyonluk maçı esnasında kesilen elekt­rikle eş zamanlı olarak attığı tweet: You can still dunk in the dark/Karanlıkta da sayı atabilirsiniz. ilk bir saat içinde 10.000 retweet alarak, kısa sürede ol­dukça fazla etkileşim almıştır.

Ayrıca Super Bowl esnasında mar­kalar reklam yatırımlarıyla olduğu ka­dar, gerçek zamanlı pazarlama faali­yetleri ile de oldukça konuşulmuştur.

Önemli gün ve etkinlikleri takip eden ve tüketici davranışlarını ince­leyen markalar için, gerçek zamanlı pazarlama uygulamaları kısa zaman­da hızlı sonuçlar doğuran bir strateji halini almaktadır.

Dünya’dan ve Türkiye’den gerçek

zamanlı pazarlama uygulamaları

İngiltere Prensi William ve Kate Middleton’un en az evlilik törenleri ka­dar, doğacak bebekleri de sosyal med­yada oldukça konuşuldu. Tüm dünya genelinde Royal Baby hashtag’i ile yapılan paylaşımlar, markalar tarafın­dan da o güne özgü şekillendi. Oreo, Coca-Cola, Starbucks, Domino’s Piz­za, Nintendo, Magnum gibi markalar tarafından, anlık paylaşılan tweetler oldukça fazla etkileşim aldı.

2014 yılı Dünya Kupası’nda, finale çıkan Brezilya ve Almanya maçı sosyal medyaya damga vurmuştur. Bu önem­li spor olayı, tüketicilerin ikinci ekran alışkanlıklarını ortaya seren en önemli örneklerden biri olarak nitelendirile­bilir. Televizyon karşısında seyredilen maç ile eş zamanlı olarak, ikinci ekran olan mobil cihazlarla takip edilen maç sosyal medyaya yansımıştır. Bu durum markalar için kampanya fırsatına dö­nüşmüştür. Nutella Türkiye, Lassa Tür­kiye, Teknosa, DeFacto, hepsiburada.com, Ülker Çizi, ING Bank gibi birçok marka, maç ile eş zamanlı olarak at­tıkları tweet’lerle, bu fırsatı oldukça başarılı kullanmışlardır. Atılan birçok tweet’in içeriğinin ise, maç skorunun markaya özgü olarak eğlenceli bir şe­kilde yorumlanmış olması; bu marka­ların en az etkileşimleri kadar, bilinir­liklerine de katkı sağlamıştır.

Sonuç

Bütünleşik pazarlama faaliyetlerine diji­talin eklenmesi, markalar açısından yeni pazarlama kanallarını artırmıştır. Bu an­lamda offline ile entegre olarak yapılan online iletişim faaliyetleri, tüketiciyi her kanaldan yakalamaya çalışmaktadır.

Dijitalin hızlı ve sürekli üretilen içerik­ler ile şekillenmesi, markalar tarafından da “Nasıl daha etkin olmalıyız?” düşün­cesini ortaya koymuştur. Bu bağlamda; gerçek zamanlı yapılan iletişim, hızlı tüketilen içeriğe uygun kurgulanarak, hedeflenen tüketici anında yakalamakta ve marka etkinliğini de sağlamaktadır.

21. yüzyıl dijital iletişimi için, yükse­len iletişim trendi olan gerçek zamanlı pazarlama faaliyetleri ile yapılan gün­cel iletişim; hızlı-iletişim-tüketim ça­ğında markalar açısından “hafızalara kazınan” etkin bir pazarlama stili ha­line gelmiştir.

Kaynakça

• http://www.dijitalajanslar.com/gercek-zamanli-pazarlama-nedir-ve-nasil-yapilir/

• http://sosyalmedya.co/gercek-zamanli-pazarlama-ornekleri/