Prof. Dr. Kaan Varnalı

Özgeçmiş

KaanVarnali

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünde lisans ve yüksek lisans düzeyinde tüketici davranışları, yeni mecralar, sayısal mantık ve dijital araştırma yöntemleri dersleri veren Prof. Dr. Kaan Varnalı aynı zamanda Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı Kurucu direktörlüğü görevini 2017 yılına kadar yürütmüştür. Evli ve iki çocuk babası olan Kaan Varnalı’nın güncel araştırma alanları arasında mecra-bazlı faktörlerin insan davranışları üzerindeki etkileri, mobil pazarlama stratejileri, sosyal medyada marka iletişimi ve online toplulukların tüketim ve iletişim üzerindeki etkileri bulunmaktadır. Bu alanlarda yaptığı araştırmaların bulguları ve akademik literatür ile desteklediği fikirlerini kaleme alarak yazdığı 3 adet kitabı ve çok sayıda akademik ve sektörel makalesi bulunmaktadır.

İlk kitabı “Mobile Marketing: Fundamentals & Strategy” 2010 yılında New York McGraw-Hill yayınevi tarafından, ikinci kitabı “Dijital Tutulma: Pazarlama İletişimi ve İnsan” 2012 yılında ve son kitabı “Dijital Kabilelerin İzinde: Sosyal Medyada Netnografik Araştırmalar” 2013 yılında MediaCat yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Çeşitli uluslararası referans kitaplarına kitap bölümleri yazarak katkıda bulunan Kaan Varnalı’nın uluslararası saygın hakemli akademik dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kaan Varnalı akademik çalışmalarının yanında Türkiye’nin önde gelen markalarına öncelikle pazar araştırmaları ve pazar-odaklı içgörü üretimi olmak üzere, stratejik marka yönetimi, davranış tasarımı, müşteri şikayetleri yönetimi ve sosyal medya tabanlı araştırma ve pazarlama stratejileri alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

 Yayınlar

Levi, E., Varnali, K., & Tosun, N.B. (2017). The match-up hypothesis revisited: a social psychological perspective. International Journal of Communication, 11, 278-300.
Kasnakoglu, B. T., Yilmaz, C., & Varnali, K. (2016). An asymmetric configural model approach for understanding complainer emotions and loyalty. Journal of Business Research, 69(9), 3659-3672.
Yilmaz, C., Varnali, K. & Kasnakoglu, B.T. (2016). How do firms benefit from customer complaints? Journal of Business Research, 69, 944-955
Varnali, K. (2015). "Müşteri Şikayetleri Yönetiminin Marka Başarısı ile İlişkisi." In M. Arslan (ed.), Masamızda Marka Sohbetleri, İstanbul: Beta.
Varnali, K. & Toker, A. (2015). Self-disclosure on Social Networking Sites. Social Behavior & Personality, 43 (1), 1-14.
Varnali, K. & Gorgulu, V. (2014). "A social influence perspective on expressive political participation in Twitter: The case of #OccupyGezi." Information, Communication & Society, 18 (1), 1-16.
Varnali, R. & Varnali, K. (2014). Information Technology and Non-traditional Work Arrangements: Employee Preferences. İktisat, İşletme, Finans, 29 (339), 27-48.
Aslanbay, Y. and Varnali, K. (2014). ‘’A Future of Happiness: Can Markets be Co-evolved?’’ Society, 51(6), 665-669.
Varnali, K. (2013). Dijital Kabilelerin İzinde: Sosyal Medyada Netnografik Araştırmalar. İstanbul: MediaCat Yayinevi.
Varnali, K., Yilmaz, C. & Toker, A. (2012). ‘’Predictors of attitudinal and behavioral outcomes in mobile advertising: a field experiment.’’ Electronic Commerce Research and Applications, 11, 570-581.
Varnali, K. (2012). ‘’Cyber Behavior in Marketing.’’ In Z. Yan (ed.), Encyclopedia of CyberBehavior. Hershey: IGI Global.
Varnali, K. (2012). Dijital Tutulma: Pazarlama İletişimi ve İnsan. MediaCat Yayınları, İstanbul.
Varnali, K. (2012). SMS advertising: How message relevance is linked to the attitude toward the brand? Journal of Marketing Communications, 1-13.
Varnali, K. (2012). ‘’Mobile Social Networks: Communication & Marketing Perspectives.’’ In I. Lee (ed.), Strategy, Adoption and Competitive Advantage of Mobile Services in the Global Economy. Hersey: IGI Global.
Aygoren, O. and Varnali, K. (2011). ‘’A Value-based Analysis of Mobile Tagging.’’ International Journal of E-Business Research, 7 (1), 93-104.
Toker, A., Varnali, K. and Yilmaz C. (2011). ‘’Mobile Marketing at Turkcell: Turkey’s Leading Mobile Operator”, Emerald Emerging Markets Case Studies, 1(1), pp.1-12.
Varnali, K. (2011). ‘’Upgrading to Customer-Interaction 2.0 with Mobile. ‘’In Clary, T. (ed.), Horizons in Computer Science Research. NY: Nova Science Publishers.
Varnali, K. (2011). “Personality traits and mobile consumer behavior: a critical review and research agenda”, International Journal of E-Services and Mobile Applications, 3(4), pp.1-20.
Varnali, K. and Toker, A. (2010). “Mobile Marketing Research: The-state-of-the-art”, International Journal of Information Management, 30, pp.144-151.
Varnali, K. (2010). “The Impact of the Internet on Marketing Strategy: Revisiting Early Predictions”, International Journal of E-Business Research, 6(4), pp.38-51
Varnali, K. and Yilmaz, C. (2010). ‘’Exploring the Mobile Consumer. ‘’In I. Lee (Ed), Encyclopedia of E-Business Development and Management in the Global Economy (768-778). Hershey: IGI-Global.
Varnali, K., Toker, A. and Yilmaz, C. (2010). Mobile Marketing: Fundamentals & Strategy. New York: McGraw-Hill.
Toker, A. and Varnali, K. (2009). ‘’A Framework for E-Potential Assessment in Online Markets. ‘’ Journal of Internet Business, 6, pp.81-110.