Prof. Dr. Kerem Rızvanoğlu

Özgeçmiş

KeremRizvanoglu-GorselGalatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Kerem Rızvanoğlu halen aynı fakültede Bilişim Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Rızvanoğlu, 1999 yılından beri insan-bilgisayar etkileşimi disiplini içinde kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi ekseninde araştırmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda; kültürlerarası kullanılabilirlik, evrensel kullanılabilirlik ve mobil kullanıcı deneyimi öne çıkan araştırma başlıkları olarak ifade edilebilir. Bu konularda farklı ölçeklerde araştırma projeleri yürüten ve ulusal – uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanan Rızvanoğlu’nun “Herkes için Web: Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım” adlı bir kitap çalışması da bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, editörlüğünü yaptığı uluslararası kitap çalışmaları ve yazdığı kitap bölümleri mevcuttur. Alanın en büyük akademik etkinliklerinden birisi olan “International Conference of Human-Computer Interaction” danışma kurulu üyesi olan Rızvanoğlu, “Yeni Medya Çalışmaları Konferansı” ve “ Engelsiz Bilişim Sempozyumu” gibi birçok ulusal konferansın da akademik danışma kurulu üyesidir.

Rızvanoğlu, 2001 yılından beri kullanıcı deneyimi, kullanılabilirlik ve etkileşim tasarımı başlıkları altında lisans, lisansüstü ve sertifikasyon seviyelerinde farklı kurumlarda ders vermektedir. Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi halen düzenli olarak ders vermekte olduğu kurumlardır. “Pazarlama İletişimi Yönetimi” ve “İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler” gibi farklı tezsiz yüksek lisans ve sertifika programlarında orta ve üst kademe yöneticilere “kullanıcı deneyimi” merkezli dersler veren Rızvanoğlu, yeni medya alanında faaliyet gösteren kurumlara eğitim ve araştırma bağlamında danışmanlık desteği de sunmaktadır.

Yayınlar

Gürvardar, İ., Rızvanoğlu, K., Özturk, Ö. and Yavuz, Ö. 2016, How to Improve the Overall Pre-Purchase Experience through a New Category Structure based on a Compatible Database: Gittigidiyor (Ebay Turkey) Case. Proceedings of “HCI2016: 18th International Conference on Human-Computer Interaction”, Toronto (in press).
Aker, Ç, Rızvanoğlu, K. and Özturk, Ö. 2016, Analyzing Playability in Multi-Platform Games: A Case Study of the Fruit Ninja Game. Proceedings of “HCI2016: 18th International Conference on Human-Computer Interaction”, Toronto (in press).
Karbaş, E. B. and Rızvanoğlu, K., 2015, The Turkish Central Doctor Rendezvous System Under Spotlight: A User Study with Turkish Senior Users. Uluslararası Kongre: “HCI2015: 17th International Conference on Human-Computer Interaction”, Los Angeles, 628-637.
Aşçı, S. and Rızvanoğlu, K., 2014, Left vs. Right-Handed UX: A Comparative User Study on a Mobile Application with Left and Right-Handed Users. Proceedings of “HCI2014: 16th International Conference on Human-Computer Interaction”, Crete, 173-183.
Rızvanoğlu, K., Özturk, Ö., and Adıyaman, Ö., 2014, The Impact of Human Likeness on the Older Adults’ Perceptions and Preferences of Humanoid Robot Appearance. Proceedings of “HCI2014: 16th International Conference on Human-Computer Interaction”, Crete, 164-172.
 “Design of Usable Platforms for Senior Users: An Empirical Study on "The Central Doctor Rendezvous System (MHRS)", 2014-2015.
 “Human-Robot Interaction in the Process of Knowledge Interchange Between Autonomous Robots”, Funded by Galatasaray University Scientific Research Projects, 2012-2014.
Rızvanoğlu, K., and Özturk, Ö., 2013, Selection And Implementation of Navigation And Information Search Strategies in Bank Web Sites: Turkish Case. Proceedings of “HCI2013: 15th International Conference on Human-Computer Interaction”, Las Vegas, ABD, 468-493.
Öztürk, Ö., and Rızvanoğlu, K., 2013, M-Commerce Usability: An Explorative Study on Turkish Private Shopping Apps and Mobile sites. Proceedings of “HCI2013: 15th International Conference on Human-Computer Interaction”, Las Vegas, ABD, 225-234
Rızvanoğlu, K., Öztürk, Ö. and Çalışkan, V. 2013, Mobile Accessibility in Touchscreen Devices: Implications from a Pilot Study with Blind Users on iOS Apps in iPhone and iPad, Rızvanoğlu, K. and Çetin, G. (edi.), Research and Design Innovations in Mobile User Experience, IGI Global, 183-203.
Rızvanoğlu, K. and Çetin, G. 2013, Research and Design Innovations in Mobile User Experience, IGI Global.
Rızvanoğlu, K. (2013) Dijital Dünya İnsanını Anlamak: Kullanıcı Deneyimi Fenomenine Genel Bir Bakış, pi: Pazarlama İletişimi ve Kültürü Dergisi (yayın aşamasında).
Güney, S., Rızvanoğlu, K. ve Öztürk, Ö. (2013) Web Radio by Children? An Explorative Study on an International Children’s Radio Network, İleti-ş-im (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını), No: 18, Haziran 2013), 61-80.