Blog

Nöropazarlama, geleneksel pazarlama teknikleriyle ortaya çıkarılamayan sonuçları ortaya çıkarabilir mi?

İlyas Muzaffer Özyıldırım \Sanovel İlaç A.Ş. Tanıtım Müdürü \İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu \Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı Öğrencisi

Pazarlama endüstrisi ve araştırmaları rasyonel zihin iletişim modellerinin ötesine geçmeyi becerememiştir.

Nörofizyolojik araştırma yön­temleri 1960’lardan beri pazarlama araştırmalarında kullanılmaktadır. Bu yöntemler ge­leneksel pazarlama araştırma yön­temleri ile de o günden beri rekabet etmeye başlamış ve ortaya çıkarıla­mayan birçok veriye ulaşma şansını pazarlamacıların kullanımına sun­muştur. 2000’li yıllarda yaşanan ge­lişmeler ile yıldızı parlayan bu yön­temler nöropazarlama diye farklı ve iddialı bir alanın ortaya çıkmasını ve pazarlama arenasına farklı bir pers­pektif katmasını sağlamıştır. Daha başarılı bir pazarlama stratejisi için bu yöntemleri kullanmak her geçen gün daha kaçınılmaz olmaktadır.

Giriş

Yılana benzeyen bir cisim gördü­ğünüzde beyninizde neler oluyor? Ne yapacağınıza nasıl karar veriyor­sunuz? Bunu hiç düşündünüz mü? Düşünmeye bile gerek yok, refleks olarak kaçıyorum zaten, mi diyor­sunuz? Peki, reflekslerinizin nasıl çalıştığını biliyor musunuz?

İnsan, yılan veya yılana benzer bir cisim gördüğünde “ilkel beyni” neredeyse aynı anda (iki milisani­ye) onu uyarır ve refleks korunma hareketine geçersiniz. Bunu yeni beyniniz o cismin ne olduğunu an­lamaya çalışırken zaman kazanmak için yaparsınız. Neokorteksinizin, görsel korteks parçasının o cismin yılan olup olmadığını algılaması ise 500 milisaniye sürer. Eski beyin yani ilkel beyin bu süreyi bekleye­mez, riski alamaz ve refleks olarak olası bir tehlikeden kaçmak üzere harekete geçme kararını ve emrini verir. Bu sırada beynin yüksek iş­levli bölmeleri henüz olaydan ha­berdar bile değildir. Cismin yılan olup olmadığının anlaşılması ve bir sonraki hareket için karar verilmesi için 498 milisaniyeye daha ihtiyaç vardır. Yani insanlar bilgileri işleme hızını bekleyemediklerinden farklı mekanizmalar ile karar verebilir ve