PROF. DR. BERİL DURMUŞ

Beril-DurmuşBeril Durmuş 1973 yılında İstanbul’da doğdu. 1991 yılında Özel Şişli Terakki Lisesi’nden 1995’de Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ekonometri Anabilim Dalı Yöneylem Bilim Dalında, doktorasını İngilizce İşletme Bilim Dalında tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında Profesör olarak çalışmaktadır.

Çok değişkenli analiz teknikleri, elektronik ticareti, sosyal medya marka iletişimi ve sanal mecralarda müşteri davranışları ve iletişimi alanlarında uygulamalı eserleri bulunmaktadır.

“Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi” ve “Facebook’tayız: Sosyal paylaşım ağlarının bireylere ve işletmelere yönelik incelenmesi: Facebook üzerine bir araştırma” başlıklı iki kitabı bulunmaktadır. Yurtdışında hakemli akademik dergilerde ve kongrelerde yapılmış bir sayıda eseri bulunmaktadır. Beril Durmuş akademik çalışmalarının yanında ulusal ve uluslararası birçok firmaya Sosyal Medya Monitoring analiz ve raporlama, Sosyal Medya kriz yönetimi, Elektronik Ticaret verilerinin analizi ile strateji geliştirme ve Yatırımın Geri Dönüşü konusunda danışmanlık vermektedir.

Shipman, D. ve Durmuş, B. (2017). “The Effect of Culture on Food Consumption: A Case of Special Religious Days in Turkey”, Journal of Food Research, Vol: 6, No: 2, 92-99

Yayınları

Bayazıt, D. Z., Durmuş, B. ve Yıldırım, F. (2017). “Can Vloggers Characteristics Change Online Shopping Intensions? The Role of Word of Mouth Effect as A Communication Tool, Online Academic Journal of Information Technology, Vol:8, No:26, 23-40

Bolelli, M. Ve Durmuş, B., (2017). “Work Attitude Influencing Job Involment among “Y” Generation”, International Journal of Commerce and Finance, Vol:3, Issue:1, 1-11

Erdem, Ş., Durmuş, B., ve Özdemir, O., (2017). “The Relationship with Ad Clicks and Purchase Intention: An Emprical Study of Online Consumer Behaviour”, European Journal of Economics and Business Studies, Vol: 9, No:1, 25-34

Shipman, D. ve Durmuş, B. (2016). “The impact of personality traits on intention to try new tastes: Food related behaviours of Generation X and Y due to personality traits”, European Journal of Business and Management 8(23), 164-170.

Durmus, B, Erdem C., Özçam S. D. ve Akgün S. (2015), “Exploring Antecedent of Private Shopping İntention: The Case of Turkish Apparel Industry”, European Journal of Business and Management 7(12), 64-77.

Koçyiğit E., Aslanbay Y. ve Durmuş B. (2013). “Critical role of relationship for unfamiliar banking products”, İktisat İşletme ve Finans, Vol.28, 27-60.

Littrell F. R., Yurtkoru E. S., Sinangil K. H., Durmuş B., Katrinli A., Atabay R. G., Günay G. ve Çangarli G. B. (2013). “Explicit leader behavior preferences: Turkish and cross-national sample comparisons”, Journal of Management Development 32(6), 606-628.

Yalman N., Ulusu Y., Sağlık D, Durmuş B. “Blackberry ve iPhone’un marka kişilikleri farklı mıdır?”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 10 Temmuz (2012).
Sipahi, B., Yurtkoru, E.S. ve Orhan, M.A. “Bilgisayar Kullanım Yetkinliğinin, Bilgisayar Kullanma Tutumu ile Ofis Programları Kullanma Becerileri Üzerine Etkisi”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21 Sayı 1, 459-476, 2006.

Yurtkoru, E.S. ve Sipahi, B. “Developing Evaluation Criteria of Academicians’ Teaching Performance: Discriminant and Logistic Regression Applications”, Öneri Cilt 6, Sayı 22, 203-213, 2004.

Yurtkoru, E.S. ve Sipahi, B. “Öğretim Üyesi Performans Değerlendirme Kriterinin Cinsiyete Göre Belirlenmesi” İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi. Sayı 4,13-37, 2003.

Durmuş B., Ulusu, Erdem Ş., Y., Yalçın Y. E., “Are private shopping sites really satisfied customers?”, 10th International Strategic Management Conference, (2014)

Ceyda A. T., Aypar U. ve Durmuş B., (2015). “Antecedents and Outcomes of Consumers’ Inward and Outward Environmental Attitudes: Evidence from Turkey?”, 10th International Strategic Management Conference, 175, 90-97.

Durmuş B., Ulusu Y. ve Erdem Ş., “Which Dimensions Affect Private Shopping e-customer Loyalty?”, The Proceedings of 9th International Strategic Management Conference, Volume 99, Pages 420-427 (6 November 2013)

Uslu A., Durmuş B., ve Kolivar K. B., “Analyzing the Brand Equity of Turkish Airlines Services: Comparing the Japanese and Turkish Perspectives”, The Proceedings of 9th International Strategic Management Conference, Volume 99, Pages 446-454 (6 November 2013)

Uslu A., Durmuş B., ve Taşdemir S., “Word of Mouth, Brand Loyalty, Acculturation and the Turkish Ethnic Minority Group in Germany”, The Proceedings of 9th International Strategic Management Conference, Volume 99, Pages 455-464 (6 November 2013)

Ulusu Y., Durmuş, B. “Whİch Dimensıons of a Brand Declare an Engagement Off?” proceeding book of 7. International Conference on Business, Economics and Management (ICBME’11), Yaşar University, İzmir, Çeşme, Turkey, 6-8 October, 2011

Ulusu, Y., Yurtkoru, E.S. ve Durmuş, B. “Social Networking as a Marketing Tool” Proceeding of the Annual Conference of the Academy of Marketing Science, Developments in Marketing Science, Volume 33, May 26-29, Portland, Oregon, ABD, 2010.

Yurtkoru, E.S., Ulusu, Y. ve Durmuş, B. “Service Quality on Internet Banking” Proceeding of the Annual Conference of the Academy of Marketing Science, Developments in Marketing Science, Volume 33, May 26-29, Portland, Oregon, ABD, 2010.

Yurtkoru, E.S., Ulusu, Y., Durmuş, B. ve Kılıç, B. “Social Networking as a New Organizational Tool: Determinants of Time Spent on Facebook”, International Congress of Applied Psychology (ICAP 2010), 11–16 July 2010, Melbourne, Avustralya, 2010.

Durmuş, B., Ulusu Y. “Global versus Local Brand: An Investigation on Starbucks and Kahve Dünyası” in “Globalization, Global Branding and Their Strategic Implications” proceeding book of 5. International Conference on Business, Economics and Management (ICBME’09), Yaşar University, İzmir, Çeşme, Turkey, 22-24 October, 2009.

Yurtkoru, E.S., Sipahi, B. ve Uslu, A., “Cyberbanking: Are Customers Ready to be 100% Electronic?” Proceedings of the Annual Conference of the Academy of Marketing Science, Coral Gables, ABD, Vol. 30, 2007.

Uslu, A., Yurtkoru, E.S. ve Sipahi, B. “E-route to Loyalty: Assessing Internet Banking Service Quality” Proceedings of AMS/KAMS Cultural Perspectives in Marketing Conference Seul, Kore, 2006.
Sinangil, H.K., Yurtkoru, E.S., Sipahi, B. ve Littrell, R. “A Cross-Cultural Study on Perceptions of Ideal Leader Behavior: Three Country Comparisons from Europe, Asia and Africa” , XIII European Congress of Work and Organizational Psychology, Stockholm, 2007.

Özarallı, N., Yurtkoru, E.S., ve Sipahi, B. “The Impact of Leadership Style on Leader Efficacy”, XIII European Congress of Work and Organizational Psychology, Stockholm, 2007.
Sinangil, H.K., Yurtkoru, E.S. ve Sipahi, B. “Stogdill’s Leadership Behavior Description Questionnaire XII: A Scale Validation in Turkish Setting” IAAP 26th International Congress of Applied Psychology, Atina, Yunanistan, 2006.
Yurtkoru, E.S., Özarallı, N. ve Sipahi, B. “Re-examining the Multifactor Leadership Questionnaire: Conceptual and Empirical Analysis”, IAAP 26th International Congress of Applied Psychology, Atina, Yunanistan, 2006.
Güney, İ., Sipahi, B., Yurtkoru, E. S., Yüce, H. ve Çinko, M. “Spam Menace in a Developing Country: Identification and Classification of Spam Traffic” Proceedings of Association for Global Business 7th International Conference, Florida, ABD, Vol. 17, 2005.
Yurtkoru, E.S. ve Sipahi, B. “Investigation of Post-Purchase Behavior: A Model for Turkish Consumers” Proceedings of World Marketing Congress Academy of Marketing Science “Marketing in an Inter-connected World: Opportunities and Challenges”, Münster, Almanya, Vol. 12, 2005.

Çobanoğlu, E, Yener, M ve Sipahi, B, “Privacy Disturbance in Civilized World: An Emprical Study of Bank Customers in Istanbul” International Strategic Management Conference Strategic Management from National and Global Perspectives, 709-719, Çanakkale, 2005
Yurtkoru, E.S. ve Sipahi, B. “Turkish Consumers’ Service Quality Perceptions and Satisfaction in Retail Banking” Proceedings of the Annual Conference of the Academy of Marketing Science, Tampa, ABD, Vol. 28, 2005.
Sinangil, H.K., Yurtkoru, E.S., ve Sipahi, B. “Leadership and Authoritarianism: The Case of Turkey” BPS Division of Occupational Psychology Annual Conference Book of Proceedings and Compendium of Abstracts, 44-49, Warwick, Ingiltere, 2005
Sinangil, H.K., Yurtkoru, E.S., ve Sipahi, B., “Gender Difference in Leadership and Authoritarianism: The Case of Turkey”, XII European Congress of Work and Organizational Psychology “Convivence in Organizations and Society” , Istanbul, 2005.
Sipahi, B. ve Yurtkoru, E.S. “Clementine Programıyla Birliktelik Kuralı Çözümlemesi: Sosyal Bilimlerde Bir Uygulama”, IGS 2006 5.  İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Antalya, 2006.
Sipahi, B., Sinangil, H.K. ve Yurtkoru, E.S. “Örgütlerde Liderlik ve Yetkecilik: Geriye Dönüş mü var?” XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 2004.
Yurtkoru, E.S. ve Sipahi, B. “Tüketici Satın Alma Sonrası Davranışının Ölçülmesi: Ölçek Geliştirme ve Ölçek Geçerliliği” IGS 2004 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kuşadası, 2004.
Özmen, Ş., Yurtkoru, E.S. ve Sipahi, B. “Aile İşletmelerinde Bilişim Teknolojilerinin Benimsenmesi ve Kullanılması” 1. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2004.
Özmen, Ş., Yurtkoru, E.S. ve Sipahi, B. “Application of Datamining Tool for Classification of Organizational Change Expectation”, YA/EM’02 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 23. Ulusal Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2002.