Şebnem Burnaz

SBurnazŞebnem Burnaz, lisans ve yüksek lisans eğitimini İTÜ İşletme Mühendisliği’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde  pazarlama alanında doktora yapmıştır. 2011 yılında İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği bölümünden profesörlük ünvanını almış olan Şebnem Burnaz Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Teorisi, Uluslararası Pazarlama, Perakende Pazarlama konularında eğitim vermektedir.  Aynı zamanda İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü ve İTÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi müdürlüğü görevlerini sürdürmektedir. Prof. Dr. Şebnem Burnaz’ın araştırma konuları arasında perakendecilikte mağaza imajı, perakende yönetimi, tüketici pazarlarında tüketici tutumuna yönelik çalışmalar, örgütsel pazarlarda alıcı- satıcı ilişkileri, pazarlama uygulamalarında karar verme, pazarlama ve iş etiği yer almaktadır.

 

 

 

Güncel Yayınlardan Örnekler:

 

Kitap Bölümleri:

- “Culture and Websites Interaction:Issues and Perspectives” (with Nacar,R. and Uray,N.), Cultural and Technological Influences on Global Business, IGI Global: Hershey, PA, 2013
- “İlişkisel Pazarlamada Müşteri ile İletişimin Değişen Yapısı: Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme” (Uray, N. ile birlikte), Selime Sezgin’e Armağan, Beta Yayınları, İstanbul, s.23-35, 2011
- “Küresel Pazarlama Yönetimi, s. 35-52 (Bölüm 1.2), Beta Yayınları, Yayın No: 2038, İşletme-Ekonomi Dizisi: 283, İstanbul (ISBN: 978-975-295-935-4), 2008

 

Makaleler:

- “The Impact of Country of Origin on Consumers’ Purchasing Intentions” (with Coşkun, M.), The Journal of American Business Review, 2, 1: 238-245, 2013
- "The Effects of Corporate Ethical Values and Personal Moral Philosophies on Ethical Intentions in Selling Situations: Evidence form Turkish, Thai, and American Businesspeople" (with Marta, J., Singhapakdi, A., Lee, D.J., Topcu, Y.I., Atakan, M.G.S. ve Ozkaracalar, T.), Journal of Business Ethics, 106/2: 229-241, 2012
- “Consumer Evaluations on Brand Extensions: B2B Brands Extended into B2C Markets” (with Bilgin, P.), Journal of Product & Brand Management, 20/4: 256-267, 2011
- "A Cultural Content Analysis of Multinational Companies' Websites" (with Nacar, R.), Qualitative Marketing Research: An International Journal, 14/3: 274-288, 2011
- “Have Ethical Perceptions Changed? A Comparative Study on the Ethical Perceptions of Turkish Faculty Members” (with Atakan, M.G.S. and Topcu, Y.I.), Journal of Academic Ethics, 8, 2: 137-151, 2010
- “A Cross Cultural Analysis of Marketing Ethics: The Case of Turkish, Thai, and American Businesspeople” (with Atakan, M.G.S., Topcu, Y.I. and Singhapakdi, A.), Journal of Business Ethics, December, 90, supp.3: 371-382, 2009
- “An Empirical Investigation of the Ethical Perceptions of Future Managers with a Special Emphasis on Gender – Turkish Case” (with Atakan M.G.S. and Topcu Y.I.), Journal of Business Ethics, October, 82,3: 573-586, 2008
- “Retail Internationalisation: A British Retailer in Turkey (with Atakan, S.), European Regional Review, European Retail Digest, 53, 40-43, 2007

 

Bildiriler:

- “The Role of Peer Influence on Brand Community Commitment: A SEM Model for Brand Communities in a Social Networking Site” (with Demiray, M.), AMA Summer Marketing Educators’ Conference, San Fransisco, ABD, 1-3 Ağustos 2014
- “The Impact of Company Facebook Page on WOM Communication Of New Product”, The 16th World Marketing Congress, Melbourne, Avustralya, 17-20 Temmuz 2013
- “Evaluation of Entry and Penetration Strategies to Middle East Market Utilizing A Multi Criteria Decision Analysis Approach” (with Yurdagul, M., Ozsoy, M.S., ve Topcu, Y.I.), The 42nd International Conference on Computers and Industrial Engineering, Cape Town, Güney Afrika, 16-18 Temmuz 2012
- “Marka Topluluklarında Fikir Liderliği: Yeni Ürün Satın Alma Niyetinin Oluşmasındaki Rolü” 16-18 Temmuz 2012, (Demiray, M.ile birlikte), 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, 18-21 Ekim 2012, Burhaniye
- “A Decision Support on Planning Retail Tenant Mix in Shopping Malls” (with Topcu, Y.I.), 7th International Strategic Management Conference, Paris, Fransa, 30 Haziran-2 Temmuz 2011
- "Advertising Value of Mobile Marketing Activities and Consumer Attitudes" (with Eren, G.and Uray, N.), Global Marketing Conference, Tokyo, Japonya, 9-11 Eylül 2010
- “Profiling Fast Fashion Apparel Shoppers: A Study on Consumers’ Perceived Shopping Values” (with Aktan, C.), International Management Development Association (IMDA) The 19th Annual World Business Congress, Konya, 20-25 Temmuz 2010
- “Perceived Shopping Values of Young Consumers in Fast Fashion Retailing”, 7th International Conference For Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, ESHTE, Estoril/Lizbon, Portekiz, 7-9 Nisan 2010