Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Media Cat işbirliği ile ‘Marka Okulu’ markası altında eğitim veren Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans (MA) programıdır.

Marka Okulu / Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı’na başvuru üniversite tarafından belirlenen tarihlerde internet sitemizde (markaokulu.bilgi.edu.tr) ve www.bilgi.edu.tr‘de yer alan başvuru formu doldurularak yapılır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Lisans Programları Tanıtım Ofisi, başvurusunu tamamlayan adaylarla değerlendirme ve mülakat tarihi süreciyle ilgili iletişime geçerler.

Mülakat sonrasında program asistanları tarafından iletilen maile ek olarak alacağınız otomatik maille başvurunuzun değerlendirmesi en geç 3 iş günü içerisinde tarafınıza mail yolu ile iletilir.

Pazarlama İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programı için ders programı akademiye yöneliktir, bu sebeple profesyonel olarak akademik alandan ilerleyecek adayların başvurusu değerlendirilir. Program 5 zorunlu 3 seçmeli dersten oluşmaktadır. Dersler 4 aktif yarıyıl içerisinde tamamlanmalı ve akabinde 2 aktif dönemde tamamlanan tez savunma ile bitirir.

Pazarlama İletişimi Projeli Yüksek Lisans Programı profesyonel olarak pazarlama iletişimi ve marka yönetimi alanlarında kariyer yapmayı veya bu alanlarda uzmanlaşmayı hedefleyen adaylarımız arasından seçilmektedir. Program 3 zorunlu, 7 seçmeli ders ve proje yazımından oluşmaktadır. Dersler 3 aktif dönemde tamamlanmalıdır. 10 dersi tamamlayan öğrenciler son dönemlerinde yazılan “bitirme projesini” teslim ederek mezun olur.

Başvurusu kabul edilen ve mülakat sonrasında kabul maili alan adaylar, kabul mailinde yer alan evrak listesine uygun şekilde, evrak teslimi ve ödeme işlemleri için Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi ve Mali İşler Ofisi ile iletişime geçebilirler.

Projeli ve Tezli Program için ortak evraklar;

• Geçici mezuniyet belgesi ya da diplomanın noter onaylı fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi, aslı gibidir kopyası, noter onaylı örneği)
• Lisans veya Yüksek Lisans derecesini yurt dışından alanlar için denklik belgesi
• Resmi not dökümü (Transcript)
• Niyet mektubu
• Güncel tarihli askerlik durum belgesi

Tezli Program için istenen ek evraklar;

• ALES / GMAT / GRE Sonuç Belgesi
• İngilizce / Dil yeterlik belgesi (TOEFL ,YDS, e-YDS veya BİLET 3 sonucu)

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için:

• Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi (Doktora programları için yüksek lisans diploması )
• YÖK onaylı diploma denklik belgesi
• Resmi not dökümü (transkript)
• GRE ya da GMAT belgesinin aslı (Program’ın talep etmesi halinde)
• Pasaportun ilgili sayfalarının fotokopisi (kimlik bilgileri)
• Türkçe yeterlilik belgesi

Mülakat esnasında burs talebinizde bulunabilirsiniz, değerlendirmesi program direktörü ve program yönetimi tarafından yapılmakla birlikte %100 burs imkânı bulunmamaktadır. Kurum, öğretmen ve mezun indirimleri geçerlidir.

Bilgi mezunu ve akademisyen/öğretmen yakını indirimlerinden yararlanmak ve bilgi almak isteyen adaylarımız, kayıt öncesinde ya da kayıt sürecinde Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi ve Mali İşler Ofisi ile iletişime geçebilirler.

Öğrenci Sayfaları’ndaki “Course Catalog” kısmından veya program asistanlarından bilgi alabilirsiniz.

Derslere devam zorunluluğu mevcuttur. Ders içeriklerinde değerlendirme kalemlerinde devamlılığın olması halinde, devamlılık sağlamayan öğrencilerimizin sene sonu değerlendirmesine yansımaktadır.

Ders içeriklerinde devamlılığın not karşılığı olmadığı halde (YÖK mevzuatı gereği) her derste yoklama alınmaktadır.

Bedelli askerlik sürecinde öğrencilerimiz (YÖK mevzuatı gereği) idari izinli sayılmaktadır. Öncesinde ilgili derslerin hocalarını ve program asistanlarını bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bu sayede derslerde yok yazılmayacak ve kaçırdıkları sınav ya da ödev teslimleri için telafi haklarını kullanabileceklerdir.

Başarısız olunan ders zorunlu ders ise aynı ders; seçmeli ders ise aynı ders veya başka bir ders ile bir sonraki akademik yıl için tekrar edilmek zorundadır. Dersin notuna itiraz için dersin öğretim görevlisi ile iletişime geçilmelidir.

Başarısız olunan ders için ödeme durumu sadece burslu öğrencilerimiz için geçerlidir. Dersten başarısız olmanız durumunda (0 kredilik dersler ve tez/proje dahil) kredi bedelini burs oranı kadar ödemek gerekmektedir.

Her ders kaydı döneminden yaklaşık olarak iki hafta sonrasında (net tarihi görmek için söz konusu dönemin akademik takvimine bakabilirsiniz) Add/Drop dönemi olarak adlandırılan ders ekleme/ çıkarma sürecinde aldığınız seçmeli dersi başka bir dersle değiştirebilir, bırakabilir yada yeni bir ders ekleyebilirsiniz.

Add/Drop döneminden sonra programınızda değişiklik yalnızca witdrawal (dersten çekilme) ile mümkündür (net tarihi görmek için söz konusu dönemin akademik takvimine bakabilirsiniz)

Zorunlu dersleri söz konusu dönem içerisinde bırakma şansınız vardır ancak mezun olana kadar mutlaka ilgili zorunlu dersleri almanız gerekmektedir.

Her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı yapmak zorundasınız.
Ders kayıt işlemi için Öğrenci Sayfası’ nda ki “Kayıt / Ders kayıt” menüsünden o yarıyıl alacağınız dersleri belirleyip ve seçimlerini yapıp program koordinatörü/danışmanına onaylatmanız gerekir.

Ders kaydı sonlandırıldıktan sonra, sistem tarafından verilen “Kayıt onay kodu” nuz program koordinatörü/danışmana otomatik olarak gönderilmektedir. Ders kaydı onaylandıktan sonra size de e-mail ile bilgi verilmektedir.

Seçmeli ders listesinden seçemediğiniz derse ilişkin bölüm dışı ders eklemem formunu doldurarak (ilgili form için: https://www.bilgi.edu.tr/media/uploads/2019/02/05/bolum-disi-ders-ekleme-dilekcesi_tr-eng.pdf ) dersin öğretim görevlisine onaylatıp Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim edebilirsiniz.

Ders programında yer alan bazı derslerin alınabilmesi için daha önceden alınması gereken derslerin olmasıdır.

Farklı bir programdan seçmeli ders seçmek istediğinizde bazı dersleri sadece izinli seçebilirsiniz bunun için ilgili programın asistanı ya da ilgili dersin hocası ile iletişime geçebilirsiniz.

Tarihleri Üniversite tarafından belirlenmiş süre içerisinde geç kayıt dilekçesi doldurarak (https://www.bilgi.edu.tr/media/uploads/2019/02/18/gec-kayit-dilekcesi_tr-eng.pdf ) kaydınızı yapabilmek için izin talep etmeniz gerekmektedir. İlgili formu Lisansüstü Öğrenci İşleri ofisine elden ya da mail yolu ile iletebilirsiniz. Sunmuş olduğunuz mazeret enstitü tarafından onaylandığı takdirde ders kaydınızı yapmanız sağlanacaktır.

Tezli ya da tezsiz programlar için toplam dört yarıyıl süreyle kayıt dondurmak için başvurabilirsiniz. Bir defada ancak iki yarıyıl üst üste kayıt dondurabilirsiniz. Kayıt dondurmak için dönem başladıktan sonraki 7 hafta içerisinde Enstitü Yönetim Kurulu’na kayıt dondurma formu ve kayıt dondurma nedenini gösterir belge ile başvurmanız gerekir.

Başvurunuz kabul edildiğinde statünüz öğrenci sayfasında ‘on hold’ olarak değişir.

Programlar arası geçiş için iç yatay geçiş ile ilgili detayları inceleyebilirsiniz.

Geçiş için gerekli olan evrak ve koşulları sağlamanız durumunda süreciniz öncelikle program direktörlüğünce sonrasında enstitü tarafından değerlendirilmektedir.

Projeli programdan tezli program geçiş için iç yatay geçiş koşulları yerine getirmenizin yanı sıra akademik yeterliliğinizi kanıtlamanız adına çalışmak istediğiniz konu hakkında tez önerisi teslim etmeniz beklenmektedir. Süreç ile ilgili program asistanları ile iletişime geçebilirsiniz.

Kayıtlı olduğunuz programdan başka bir programa yada tezliden projeli programa veya projeliden tezli programa geçiş yapabilirsiniz.

İç yatay geçiş için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

• Kayıtlı bulunduğunuz programın ders ve kredi yükümlülüklerinin en az %25’inin tamamlamış olmalısınız,
• Tüm derslerinizi asgari geçer not ile başarmış olmalısınız, yani F notuna sahip olmamalısınız,
• En az 2.80 Genel Not Ortalamasına sahip olmalısınız,
• Alınan derslerinizin toplam kredisinin % 50’sinin başvurduğunuz yüksek lisans programının ders programı içeriğiyle veya konusuyla benzerlik göstermelidir,
• En geç 2. dönemin sonuna kadar iç yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz.
• Geçiş yaptığınız yüksek lisans/doktora programının en az %50 kredisini tamamlamakla yükümlüsünüz.
• Projeli programdan tezli bir programa geçmeniz durumundan YÖK mevzuatı gereği gereken ALES ve Dil yeterlik skorlarını teslim etmeniz gerekmektedir.

Marka Okulu; MediaCat ve İstanbul Bilgi Üniversitesinin ortak programıdır. Bu sebeple MediaCat’in her dönem Marka Okulu kayıtlı aktif öğrencileri için MediaCat Yayınları’ndan %40 indirimi mevcuttur. Konu hakkında kiminle iletişime geçileceğinin ve sürecin nasıl ilerlediği ile ilgili her dönem program asistanları tarafından bilgilendirme maili tüm öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.